Aile Evlilik ve Çift Terapisi Nasıl Uygulanır?

Aile, evlilik ve çift terapisinin birçok türleri vardır. Bazıları beceri ve pratiği arttırır. Bazıları geçmişe daha çok yönelir ve işlerin nasıl bu hale geldiğine bakar. Bir kısmı da ikisini birleştirir. Terapilerde, çiftlerin terapiye başvurma nedenleri ne olursa olsun, öncelikle ilişkileri tüm yönleriyle bütüncül bir yaklaşım ile değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde, birlikte ve ayrı görüşmeler yapılarak her iki taraftan da sorunu ve sorunun tarihçesini kendi gördüğü açıdan tanımlaması istenir. Her birinin çözüm konusundaki önerileri dinlenir, düşünceleri alınır ve terapiden beklentileri belirlenir. Bu süreçte, eşlerin kişilik özelliklerinin evliliğe yansımasını anlamak için her ikisine de psikometrik testler ve ilişkideki sorunların türünü ve şiddetini belirlemeye yarayan bazı ölçekler uygulanır. Birleşik seanslarda eşlerin birbiriyle iletişim tarzı ve aralarında nasıl bir etkileşim olduğu gözlenir, birbirlerine söylediklerinin aynı anlamlarda işitilip işitilmediğine bakılır.

Terapi süresince ilişkide değişimi sağlamak amacıyla terapist tarafından bir seanstan diğerine gelene kadar uygulanacak bazı ev ödevleri verilebilir. Bu ödevlerin uygulanmasının birkaç faydası vardır. Bir yandan eşler yaşadıkları sorunların denetlenebileceğini görmüş olurlar. Diğer bir faydası da çözümlerin ve asıl kalıcı değişimlerin kendileri dışından gelmediğini, terapi/terapist tarafından uygulanan yöntemlerle ilgili değil de aslında kendi davranışlarında yaptıkları değişikliklerle olacağını görmeleri ve yaşamlarında güven duygusunun artması açısından önemlidir.

Terapinin süresi yaşanan problemin türüne, yoğunluğuna ve kişilerin değişim hızına göre değişebilir. Görüşme sayısı gelişmelere göre belirlenir. Görüşme aralıkları; seanslarda ele alan konuların yaşama geçmesine fırsat tanıyacak kadar uzun ama eski alışkanlıkların sürmesine izin vermeyecek kadar kısa zaman diliminde olması dikkate alınarak düzenlenir. Başlangıçta genel olarak haftada bir olarak başlanan seanslar, ilerleme sağlandıkça değişimin kişilerin kendi gayretleri ile de sürdüğünden emin olmak için aralıklar açılarak ve sonlara doğru seyreltilerek terapi sonlandırılır.

.. Devamı

Çocuklarla Psikoterapi Süreci Nasıl Uygulanır?

Çocuğun yaşı uygunsa, aile çocuğa neden terapiye gideceklerini önceden açıklar. Uzmanla konuşarak veya oynayarak problemlerin çözümünde destek alınacağı uygun bir dille anlatılır.

İlk seans öncelikle aileden detaylı bilgi (anamez) alınarak çocuk ve problemi hakkında fikir sahibi olunur.

Sonrasında ailenin geçmişten başlayarak hikayesi ele alınır.

Sorunun niteliğine bağlı olarak uygulanacak çocuk terapisi teknikleri, görüşme sıklığı ve takip edilecek uygulamalar hakkında aileye bilgi verilerek, terapi seansları hakkında birlikte bir karara varılır.

Çocuk ile değerlendirmenin başladığı görüşme yapılır. Görüşme sırasında çocuğa ulaşabilecek ve aradaki güven ilişkisinin başlamasını sağlayacak teknikler kullanılır.

Çocuğun iç dünyasını anlamak, anlatamadığı hususları değerlendirebilmek, yaşanan sorunun kaynağını görebilmeye yardımcı olacak psikometrik testler, analizler uygulanabilir.

Sorunun kaynağının belirlenmesi ile çözüme yönelik en uygun psikoterapi yöntemi belirlenir ve aile bilgilendirilir.

Çocukla yapılan seanslar sonunda, belli aralıklarda edinilen bilgiler ebeveynlerle paylaşılır.

Çocuğun gelişimine uygun ve tedaviye yardımcı öneriler ve ödevler paylaşılır.

Çocuğun varsa zamanının büyük bir kısmını geçirdiği ve probleme kaynak teşkil edebilecek, bakımverenler, okul ve öğretmenlerle gerekli temas kurulur ve işbirliği yapılır.

Çocukla psikoterapötik yolculukta, çocuğun iyileşmesi ve desteklenmesi; Oyun Terapisi, Kum Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR Terapisi, Sanat Terapisi, Psikodrama, Çözüm Odaklı Terapi, Aile Terapisi, terapistin öngörüsüne bağlı olarak çocuğa ve aileye kullanılabilir.

.. Devamı

Ergenle Psikoterapi Süreci Nasıl Yapılır?

Aile, ergeni terapiye/danışmanlığa getirmeden önce nereye gideceklerini ve sebeplerini net bir şekilde açıklamasında fayda vardır. Ergene bize anlatamadığın veya çözümleyemediğimiz durumlara istinaden bir uzmandan destek alınması gerekebildiği ve bu uzmanla yapılan görüşmelerin terapist ile onun arasında kalacağı bilgilerinin uygun bir şekilde aile tarafından anlatılmasında fayda vardır.

Seansa ebeveyni tarafından getirilen, henüz reşit olmayan ergenle ilgili problem ve gerekli detaylı bilgi aileden ilk görüşmede alınır.

Seansa kendisi gelen genç ile ise bire bir çalışılarak ön bilgiler alınmaya başlanır.

Gencin yaşadığı sorunun kaynağını tespit etmek ve genci daha yakından tanıyabilmek amacıyla gerekli görülen psikometrik testler ve analizler uygulanabilir.

Danışan gizliliği ve danışan ile güven esasına göre aileye terapi sürecinin genel hatları ve gidişat dışında detaylı, özel bilgi paylaşımında bulunulmaz.

Genç için en uygun olan terapi yöntemi belirlenir.

Aile içinde gerekli görülen düzenlemeler için aile terapisi görüşmeleri yapılır.

Problemin kaynağında veya çözümünde okulla görüşülmesine ihtiyaç varsa, okul idarecileri ve öğretmenleri ile gerekli iş birliği için bağlantı sağlanır.

Terapötik süreçte; Bilişsel Davranışçı Terapi, Bilişsel Varoluşçu Terapi, EMDR Terapisi, Sanat Terapisi, Psikodrama, Grup Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Aile Terapisi sıklıkla kullanılan terapi yöntemleri arasındadır ve terapistin öngörüsüne bağlı olarak uygun görülen teknik kullanılabilir

.. Devamı