Kadın ve Erkeğin Yaratılış Formatı

Kadın ve Erkeğin Yaratılış Formatı -1

Yaratılış formatımızı bilmemiz, kadın ve erkek cinsiyetin getirdiği temel özellikleri öğrenmemiz, karşımızdaki insan veya insanlar ile daha iyi iletişim kurmamızı, tanımamızı sağlar. Kadın ve erkeğin birbirinin fıtrattan gelen özelliklerini bilmesi, aile içerisinde, sosyal hayatta, iş hayatında birbirini anlamak hususunda daha anlayışlı hareket etmesini sağlar.

Esasen kadın ve erkek cinsiyetin çocukluktan başlayarak gelen gelişimsel farklılıkları mevcuttur.  Okul öncesi döneminde, ergenlik döneminde, gençlik dönemlerinde fiziksel gelişimlerin yanısıra, düşünce ve duygularında farklılıklar bulunmaktadır.

Çocukların gelişimsel özelliklerini bilmek, hangi evrede neler yapabileceğini, yapması gerektiğini bilmek onları hayata hazırlamak açısından önemlidir. Bu ölçekle baktığımızda çocukların gelişimsel özelliklerini bilmek onların eğitim hayatını, sosyal yaşamlarını, kişilik gelişimlerini nasıl etkiliyorsa, kadın ve erkeğin fıtrattan gelen yaratılış özellikleri, onların aile hayatını nasıl etkileyeceğinin bilinmesinin faydaları muhakkak olacaktır.

Kız ve Erkek çocuklarının eğitimde farklılıklarının yansıması nasıldır?

Kız ve erkek çocuklarının eğitime yaklaşımlarının farkında olmak, çocukları bu bilinçle hayata hazırlamak onları gelecekte başarılı olabilmesinin alt yapısını sağlayacaktır. Meslek seçimlerini yaparken, fıtratlarını zorlamayacak, severek çalışacakları alanları seçmeleri mutlu bir yaşam için önemlidir.  Mesela, kız ve erkek çocukları derslerinde başarı faktörleri nedir? Hangi alanlarda daha başarılı oluyorlar? Karma eğitimde, kız ve erkek çocuklarının neden başarısız veya başarılı oluyorlar? Hangi meslek dalları onları daha mutlu kılıyor? Bu soruların cevaplarını bilmek, tercihlerimiz noktasında bize yardımcı olacaktır.

Kadın ve erkeğin birbirini daha iyi anlamasına sebebiyet verecek olan fizyolojik, biyolojik, psikolojik farklılıkların, lise döneminde müfredata girmesi, aile yapısının korunmasına, sosyal yaşamda insanların birbirini anlamasına, iş ortamından çatışmaların önüne geçmesi açısından muhakkak faydalı olacaktır.

İki cinsiyet arasında fiziksel olan özellikler belirgin olsa bile, biyolojik ve psikolojik farklılıkları tartışma konusudur. Bu farklılıkların sebebi genetikten gelen özellikler mi, biyolojik mi, yoksa yetişme ortamı ile kişinin zamanla edindiği kültürel birikimler midir? Bilimsel araştırmalar geliştikçe, alınacak sağlıklı neticeler ile insanoğlunun fıtratı, düşünme yapısı, iletişim dili çözülecektir.

Kadın ve erkek arasında bir üstünlük var mıdır?

Kadında erkek arasında cinsiyet açısından bir üstünlük olmamasına rağmen, yaratılış fıtratları, özellikleri nedeniyle birbirine eşit olmayıp, birbirinden farklı yönleri vardır. İkisinin de yapacağı veya yapamayacağı, yapmakta zorlanacağı şeyler vardır. Bu farklılıklar birbirini tamamlayacak şekildedir.

Bilhassa son yüzyılda öne çıkan feminizm akımı, kadına özgürlük sağlamak adına dengeleri bozmaya sebebiyet vermiştir. Kültürel cahillikler neticesinde, erkeğin kadın üzerinde kurduğu tahakkümlerden yola çıkan feminizm, kadına özgürlük tanımak adına aile yapısını zorlayacak mücadele ve müdahalede bulunmaktadır. Feminizm anlayışı kadına özgürlük alanı oluşturacağım derken, kadına kaldıramayacağı yükler bindirmektedir. Bir yanlış, diğer bir yanlış ile düzeltilmeye çalışılmaktadır.

Bu demek değildir ki, kadın ezilen, horlanan olsun. İslam’ın kadına verdiği değer, konulan ölçüler ile kadının hayatta ve aile içerisinde mutlu olmasını sağlayacak şekildedir. İnsanoğlunun eliyle dizayn edilmeye çalışılan izmlerin mutluluk getirmediği apaçık ortadadır.

Kadın ve Erkeğin Yaratılış Formatı 2-

Geçen hafta kadın ve erkeğin birlikte mutlu olabilmesi için kadın ve erkeğin yaratılıştan gelen farklılıklarının üzerinde durmaya çalışmıştık. Bu haftaki yazımızda konumuzu devam ettireceğiz.

Kadın ve Erkek Beyninin Farklılıkları

Elimizdeki bilimsel araştırma verilerine baktığımızda kadın beyni, erkek beynine göre daha avantajlı gözüküyor. "Erkeklerin duygularını belli etmekte, söylemekte zorlanmalarının sebebi tepkimeler sadece sol yarım kürede oluşuyor. Kadınlar ise konuşma esnasında, duygularını daha rahatlıkla katıp, ayrıntılı ifadeler kullanmalarının sebebi ise beynin hem sağ, hem sol yarım kürelerini kullanabilmeleri sebebiyledir. Beynin sol kısmında matematiksel zeka, sağ kısmında ise duygusal zeka bulunmaktadır.

Kadınların beyni daha kompleks özellikler göstermesi nedeniyle, kadın bir konuyu pek çok bakış açısıyla değerlendirirken erkek aynı konuyu bir iki yönden irdeleyebilirler. Kadınlar bir konu üzerinde konuşmaya başlayıp olayları her şey bağlantılı hale getirebilirlerken, erkekler beyinlerindeki kategori konularından birini seçip o konu etrafında uzun saatler konuşabilirler. Kadınların tek bir konuyla başlayıp konudan konuya geçebilmeleri, erkeklere göre daha konuşkan olması sosyal ortamlara daha çabuk adapte olmasını ve stresini daha çabuk atmasını sağlıyor. 

Kadınların ve erkeklerin temel özellikleri nedir?

Kadınların duygusal ve hafızaların güçlü olması nedeniyle yaşadığı birçok olayı unutmaz, detayları ile hatırlar. Bu özelliği nedeniyle kadın geçmişte takılı kalır, kendini çok yorar ve yıpratır. Geçmişi bitiremez. Devamlı kurgular ve vehimler üretir. Erkekler yaşanan birçok detayı çok çabuk unutabilmekte. Önemli günleri, tarihleri hatırlayamamaktadır. Bu durum, kadında değer verilmediği hissi doğururken, esasen erkeğin beyin özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Kadın duygusal, daha yumuşak, şefkatli, merhametli, narin, kırılgan bir yapıdadır. Kadının bu yapısı onun daha zerafetli, nezaketli ve edalı olmasını sağlamaktadır. Bu da kadının gücüdür ve erkek tarafından sevilmesine sebeptir.

Erkek genel olarak, cesur, sert mizaçlı, fiziksel olarak güçlü, kuvvetli, korumacı, bağımsız, serüvenci bir yapısı vardır. Erkekler karar verici, daha organizatör yapıdadır. Yeterliyim, yetenekliyim diye düşünür. Erkek övülmeyi, onere edilmeyi, kadın sevilmeyi, korunmayı ister.

Kadınlar aynı anda birçok işi yapabilirken, erkekler yapamazlar. Mutfakta yemek yaparken, aynı zamanda çocuğa bakıp, telefonla görüşebilir. Erkekler beynin mantık ve gerçeklik tarafı olan sol tarafı daha çok kullanıyorlar.

Kadın iletişim esnasında karşısındaki kişinin bakışından, duruşundan ses tonundan ve beden dilinden o kişinin duygularını daha kolay anlar. Çocuğunun bir sıkıntısı olduğunda ya da eşinin iş hayatındaki başarı ve başarısızlıkları, yakın bir arkadaşının özel hayatında yaşadığı olumsuzlukları konuşmadan da içgüdüsel olarak hissedebilir. Özelikle ergenlikten sonra kadın bilhassa ses ve yüz analizinde çok yeteneklidir. Kadın vücut dilini çözme ve konuşmadan karşısındakini anlayabilme içgüdüsü erkeğe göre daha da gelişkindir.

Kadın ve erkekler hangi alanlarda daha başarılıdır?

Kadınlar, okuma yazmayı daha iyi sökerler. Öğretmenlik, halkla ilişkiler, eğitmenlik, iletişim, psikoloji gibi konuşma yeteneğine dayalı mesleklere ilgileri daha fazladır.

Erkeklerin beyninde ise uzay şekil işlemcisi daha geniş yer kapladığı için matematik, üç boyutlu düşünme ve yön bulmaya daha yatkındırlar. Ticarette, mimarlık, kaptanlık ve mühendislik gibi mesleklerde daha fazla erkeğin bulanmasının sebebi budur. Ayrıca erkeklerde yön ve uzak mesafeleri fark etme becerisi daha güçlüdür.

Erkekler futbol, bilardo gibi oyunlarda da bu özelliklerini iyi kullanabilirler. Bir dergi tezgahının önünde sistemleri çözüp keşfetmeye yönelik erkek beyni, bilgisayar, otomobil ya da tamir gereçlerine ilişkin dergilere yoğunlaşırken, duygusal yönü ağır basan kadın beyni aşk, güzellik ya da ebeveynlikle ilgili yayınlara yönelir." şeklinde konuştu

Erkek kadında neşe, cilve, yumuşaklık ve çocuksuluk arar. Yani kendinde olmayanı ister. Sert, inat, iddiacı, çok bilmiş kadınlar erkeği rahatsız eder ve bu kadınlara erkekler onlar da erkekmiş gibi davranırlar. Erkekler rekabet içine gireceği, güçlü, her şeyi yapan, her şeye müdahale eden kadın istemez. Erkeği ile güç yarışına giren kadın bu savaştan en çok yıpranan taraf olarak çıkmaktadır.

Erkek, kadının şefkatine, desteğine, ilgisine ihtiyaç duyar. Kadın esasen doğal fıtratı ile erkeğine göstereceği ilgi, sevgi, narinlik, nazı ile zaten erkeğin gönlünü rahatlıkla kazanır. Rahat kazanacağı savaşı, fıtratına aykırı erkeksi özellikler sergileyerek mücadele de çok yıpranmakta, ciddi yaralar almaktadır.

Kadın ve erkeklerin rol model değişimi nasıl bir sonuç doğurur?

Birbirlerinin alanlarına müdahale rollerini üstlenmek, çatışma ve mutsuzluk doğurmaktadır. Ne Kadın, kadınlaşmış erkek, ne erkek, erkekleşmiş kadın ister. Kadınlar, kırıtan, çok konuşan, basit hareket eden, güçsüz erkekleri sevmez. Erkeklerde kendi etki alanına müdahale eden kadınları sevmez.

Kadın ve erkeğin birbirine yardım etmesi ile bu söylediklerimiz birbirine karıştırılmamalıdır. Yardımlaşmak ayrıdır, tamamen rol çalmak, rol üstlenmek ayrıdır.

Özcan Dalgıç - Aile ve Çocuk Danışmanı